De naam “Geschenkenbeurs” is zeer bekend bij verschillende Steinerscholen.
Eenmalig per jaar toveren zij hun school om tot een gezellige markt… vol creatieve hebbedingen en zo veel meer.